En scen blir till…

”Den grundläggande byggstenen i en berättelse är inte meningen eller stycket, utan scenen…”

Scen och en scen… ett ord som har många betydelser!
”Teater, ibland drama eller skådespel, är en typ av scenkonst, som syftar till att agera, berätta, framställa eller förevisa historier, idéer eller känslor inför en publik.”

En friluftsteater eller friluftsscen, även kallad utomhusspel, är en teater med scen och åskådarplatser utomhus i det fria.
Friluftsteatrarna fick sitt genombrott i många europeiska länder i slutet av 1800-talet under den nationalromantiska epoken. I parker är åskådarplatserna ibland anordnade som i en amfiteater och ibland har scenen ett enkelt väderskydd, som i Dalhalla, men oftast är både skådespelarna och publiken utsatta för vädrets makter.

Arbetet med att bestämma hur scenen ska se ut i en föreställning börjar oftast med att scenografen och regissören diskuterar vad de vill berätta med pjäsen och pjäsens miljö och tidsepok.

Scenografen för också samtal med producent och teknisk personal om hur man på bästa sätt kan lösa de tekniska problem som eventuellt kan uppstå. Parallellt med repetitioner och arbetet med scenografin börjar ljusdesignern att skissa på hur ljuset ska bli, detta sker också i samarbete med scenograf och regissör.

Rekvisitören/attributören tar fram de möbler, mattor, böcker, porslin, tavlor mm som kommer att behövas i pjäsen. Alla dessa olika funktioner samordnas under repetitionerna för att slutligen leda fram till det som är vår huvuduppgift: att ge vår publik en så stor upplevelse som möjligt!

Scenografen

2013 inledde Sucena sitt samarbete med scenografen Johan Mansfeldt. Johan har jobbat som scenograf, teatertekniker och projektledare i 25 år med teater, TV och film. Han sitter i styrelsen för scenografer och kostymdesigners inom teaterförbundet (avd 114) och är aktiv inom Sveriges Teatertekniska förening där han 2015, tillsammans med Zofi Nilsson, representerade Sverige i Prag i ”Prag Quadrennialen”.

I nedan bildspel kan du se hur scenen på Wenngarns Slott 2015 byggdes upp av medlemmarna i SommarTeaterns ensemble under ledning av senografen Johan Mansfeldt.